کتاب عهدنامه گلستان و ترکمانچای چاپ شد؛ به همراه متن کامل عهدنامه ها

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری