حضور معاون رئیس جمهور در گروه صنعتی انتخاب اصفهان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری