اگر سرزمین ما بمباران هم شود، دست از هدف مان بر نمی داریم/ سخنرانی مهم روحانی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری