نسبت بدهی خارجی ایران به صادرات همچنان پایین است

اعتبار نیوز
در حال انتقال به منبع خبر