کنفرانس ضدایرانی در کشوری که ایران از آوارگانش میزبانی کرد!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری