تحلیلی بر سیاستگذاری استخراج رمزدارایی ها (رمزارزها) در ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی

در سال های اخیر موضوع تنظیم گری فناوری های نوین، به یکی از چالش های مهم سیاستگذاران در هر کشوری تبدیل شده است؛ در این راستا یکی از حوزه هایی که اخیراً مورد توجه نهادهای ذی ربط قرار گرفته شده، نحوه فعالیت استخراج رمزارزها در کشور است. در این گزارش فرصت هایی که این صنعت می تواند در دو سطح صنعت (خرد) و سطح ملی (کلان) برای اقتصاد ایران داشته باشد بیان شده است و در بخش انتهایی این گزارش پیشنهادهای سیاستی در این حوزه پرداخته شده که می تواند مورد استفاده سیاستگذاران قرار گیرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir