واکنش کویت به حمله تروریستی در اهواز

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر