بروکراسی های زاید اداری در کشور حذف شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری