جوان ۲۸ ساله با تفنگ شکاری در آزادشهر به قتل رسید

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر