مدیران شهری تا زمان صدور حکم باید به وظایف خود عمل کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری