تحریم ها به تنهایی اهداف آمریکا در قبال ایران را محقق نمی کنند

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر