۸۰ درصد امکانات صنعت مخابرات داخلی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری