درویش: با توانایی های دایی بر دلارهای الریان غلبه می کنیم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری