بازار مسکن کساد است اما راکد نیست

مشرق نیوز
در حال انتقال به منبع خبر