️برای قیمت بنزین تصمیمی صورت نگرفته است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری