سفیر روسیه در آمریکا: قدرت های بزرگ برای حل مشکلات کنونی همکاری کنند

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر