منصوری خبر داد: ایجاد بیش از ۵٠٠ هزار شغل طی یک سال گذشته در کشور

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری