راموس به صورت ناگهانی به اردوی تیم زنان اسپانیا سر زد و روحیه داد

مرجع خبری رئال مادرید
در حال انتقال به منبع خبر