مسؤولان خوزستان به فکر حل مطالبات کارگران هفت تپه نیستند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری