فراخوان احداث و بهره برداری پل عابر پیاده در کمربندی گرگان (محور سرخنکلاته)

گلستان ۲۴
در حال انتقال به منبع خبر