۱۸۰۰ جعبه نوغان بین مددجویان کمیته امداد گیلان توزیع شد

جلال شرق
در حال انتقال به منبع خبر