۶۰۰ پرونده زیست محیطی در انتظار صدور رای نهایی

تخلفات معادل ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir