همزمان با اختتامیه نمایشگاه تخصصی گفتمان علمی انقلاب اسلامی در قم:

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
در حال انتقال به منبع خبر