ترامپ: اطمینان دارم که ایران خواستار رسیدن به توافق است

تدبیر شرق
در حال انتقال به منبع خبر