همان خطِ خمینی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری