همراهان روحانی در سفر به نیویورک چه تعداد هستند؟

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر