تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بیان کرد: در قانون برنامه ششم با همت و هماهنگی نمایندگان، نظام هماهنگ حقوق شاغلین و همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری با ۹۰ درصد حقوق شاغلین را تصویب کردیم.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir