16 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری های سروآباد و هورامان اختصاص یافت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری