مبلغ مستمری پرداختی به مددجویان کم است/ ضرورت افزایش مستمری‌ها

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به ضرورت حمایت دولت از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی گفت: مستمری پرداختی به مددجویان اندک است و باید افزایش پیدا کند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir