صدور مجوز معدن جدید در تفت ممنوع

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری