مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی امشب واریز می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری