بخش های سنتی یزد در خطر تخریب و از بین رفتن

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری