به یاد آزاده ی سرافراز دیار لنده

علی آمد...! نظر و لطف الهی بر این بود تا خانواده و دوستان و بستگان حاج علی بار دیگر چهره نازنین او را زیارت کنند و این بود که بعد از  چهار سال و 11 ماه و 10 روز اسارت و بعد از  تحمل رنج های فراوان در زندان های مخوف عراق به وطن بازگشت.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir