تقسیط بدهی مالیاتی برخی بنگاه های تولیدی غیردولتی برای ۵ سال

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه های تولیدی غیردولتی، از سه سال به پنج سال افزایش می یابد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir