بحران سازی برای صنعت مرغداری به سبک وزارت جهادکشاورزی/ برهم ریختن بازار پس از آرامش کوتاه!

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری