سردار آزمون: ما که در سایه خورشید معذب بودیم، چشمان کور سزاوار همین شب بودیم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری