وزیر کشور: اگر روند شکل گیری دولت ها در ایران را بررسی کنیم به جرأت می توانم بگویم تا انقلاب اسلامی به معنا و مفهوم واقعی دولت نداشته ایم/ می توانیم ادعا کنیم که برای اولین بار در ایران، بعد از انقلاب وارث یک دولت واقعی دارای مقبولیت و مشروعیت شده ایم/ این یکی از هدایای امام و انقلاب به ما است که دارای دولت مقبول و مشروع هستیم که با رای مردم انتخاب شده است و بر اساس قانون اعمال حاکمیت می کند/ حدود 80هزار مدیر روستایی تربیت کرده ایم/ بیش از ۵۲۰ مدیر خانم داریم و در وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری نیز زنان بسیاری مشغول به کار هستند/ در انتصابات، به جنسیت افراد توجه نمی کنم بلکه توانمندی افراد حائز اهمیت است/ دولتی داریم که مبتنی بر خواست و اراده مردم است؛ ما باید این دولت ها را کارآمد کنیم چرا که ناکارآمدی مقبولیت و مشروعیت دولت را دچار اشکال می کند/ ۴۰ سال است که سخت ترین فشارها را تحمل می کنیم و آنها می گویند چرا موشک می سازید؟ چرا در علوم فضایی پیشرفت کرده اید؟ زیرا ما در زمان جنگ در حالیکه خانه و کاشانه مردم عزیزمان زیر موشک باران قرار داشت، باید دنیا را می گشتیم تا بتوانیم موشک و بلکه گلوله را پیدا کنیم/ ما سؤال می کنیم که شما با کدام کشور در حال توسعه و جهان سوم و پیشرفته ارتباط داشته که توانستید وضع آنها را خوب کنید؟ هیچ کشوری! چون این رابطه یک رابطه یک طرفه است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری