رسیدگی به زلزله زدگان از دست ستاد بحران خارج شده است

خبرگزاری مجلس
در حال انتقال به منبع خبر