خروج نیروهای آمریکایی از سوریه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری