جزئیات کوچک تر شدن طرح زوج و فرد اعلام شد

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر