کسب رتبه دوم کشوری در کنگره ملی شعر مکتب گمنامی توسط کارشناس آفرینش های ادبی استان

معصومه مهری قهفرخی کارشناس آفرینش های ادبی استان در کنگره ملی شعر مکتب گمنامی موفق به کسب رتبه دوم کشوری در بخش شعر کودک و نوجوان شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir