آتش بس در جنگ تجاری آمریکا و اروپا

مالیات و عوارض گمرکی بر برخی محصولات وارداتی از اروپا به مدت چهار ماه به حال تعلیق درآمد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir