یمن| سفر رئیس کمیته بین المللی "نجات" به صنعاء

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر