عذرخواهی عضو شورای شهر اصفهان در خصوص حواشی انتشار یک فایل صوتی

عضو هیئت رئیسه شورای شهر اصفهان بابت فایل صوتی منشر خود در شبکه‌های اجتماعی توضیح داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir