ارسال واکسن کرونا برای آزمایشات انسانی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری