به نتیجه دیدار پرسپولیس کاری نداریم/سقف قرارداد تصمیمی آبکی بود

نخست نیوز
در حال انتقال به منبع خبر