بیست و هفتمین رئیس فوتبال

شهاب الدین عزیزی خادم، بیست و هفتمین رئیسی است که بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه زد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir