گرمای هیجان در سرمای استخوان سوز الیگودرز

دامنه کوه کمدر فرسش الیگودرز از مناطق بسیار مناسب برای توسعه ورزش اسکی است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir