شهید فخری زاده دیدگاه امثال پوپر را منجر به فروپاشی علم می‌دانست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری