ممکن است نشست بحرین به تأخیر بیافتد/هنوز از کویت دعوت نشده است

نخست نیوز
در حال انتقال به منبع خبر